VOLTA TO GREECE
  ΡΕΘΥΜΝΟ 2
 

Παραλίες

Ολόκληρος ο Νομός Ρεθύμνης διαθέτει ό­μορφες και καθαρές αμ­μουδιές - έτσι είναι κι ε­κείνες της βόρειας ακτής του νομού, στο Κρητικό Πέλαγος. Πάντως πρέπει να ξέρετε πως η θάλασσα είναι ανοιχτή στον βοριά και με δυνατά ρεύματα, ο­πότε πρέπει να προσέχετε! Η πιο κοντινή, ωραία και οργανωμένη παραλία είναι αυτή που απλώνε­ται μπροστά στην πόλη του Ρεθύμνου. Αρχίζει α­πό την ανατολική πλευρά της πόλης και φτάνει στη Σκαλέτα. Η αμμώ­δης παραλία επεκτείνεται στους γειτονικούς οικι­σμούς Μυσίρια και Πλα­τανιά, ενώ στο τμήμα της παραλίας μπροστά στον Αδελιανό Κάμπο μπορείτε να κάνετε θα­λάσσια σπορ. Στον Πηγιανό Κάμπο σχηματίζο­νται μερικοί βραχώδεις όρμοι και το μέρος είναι πιο ήσυχο. Στο Σφακάκι με το ψιλό βότσαλο υ­πάρχουν λίγες ομπρέλες, ενώ στη Σκαλέτα η αμ­μουδιά είναι πιο στενή με ομπρέλες. Στις παρα­λίες, σε όλο το μήκος τους, φωλιάζουν θαλάσσιες χελώνες.

Από την πλευρά των Χανίων υπάρχει το Γερά­νι, ένας κλειστός όρμος με ψιλό βότσαλο και στο αραξοβόλι του δέ­νουν τις βάρκες. Εκεί θα δείτε και την εκκλησία της Παναγιάς της Καμαριανής στη μικρή αμ­μουδιά που σχηματίζεται στη σκιά κάθετων βρά­χων - στο σημείο αυτό μάλιστα η παραλία είναι πιο οικογενειακή. Ο επό­μενος κλειστός και αμ­μώδης όρμος είναι του Βυθού. Συνεχίζοντας θα βρείτε την παραλία Πέτρες, με λίγες ξαπλώστρες και ομπρέλες, η οποία όμως συχνά έχει κύμα. Η πα­ραλία αυτή είναι η προέ­κταση της Επισκοπής με τη λευκή άμμο, έχει μή­κος 3 χλμ. και βαθαίνει απότομα. Είναι οργανω­μένη και γύρω της το τοπίο είναι καταπράσι­νο.

 

Αξίζει να επισκεφθείτε 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου. Στεγάζεται στο κτίριο που ορθώνεται μπροστά από την κύρια πύλη της Φορτέτζας. θα εντυπωσιαστείτε από τη συλλογή που αποτυπώνει όλη την Ιστορία του νομού, από τους υστερονεολιθικούς χρόνους μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή

 

Το Κάστρο της Φορτέτζας, η κα­τασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε το 1590 από τους Ενετούς, δια­τηρεί απαράλλαχτα τα χαρακτηριστικά του, χτισμένο στον λόφο του Παλιόκαστρου. Ποια η αιτία που το κατασκεύασαν οι Ενετοί; Οι αμυ­ντικές λύσεις που είχαν ήδη υπαγορευθεί από τη χρήση της πυρίτι­δας. Στο κάστρο μπορείτε να πά­τε από τρεις διαφορετικούς δρόμους: την οδό Χειμάρρας, το καλντε­ρίμι της οδού Κατεχάκη και το καλντερίμι που αρχίζει από τον νέο περιφερειακό δρόμο της πόλης στα βόρεια του κάστρου. Από τον κεντρικό δρόμο μπορείτε να μπείτε στα ενδότερα της Φορτέτζας και να θαυμάσετε το τέμενος του σουλτάνου Ιμπραήμ, με τον τρούλο που ύψωσαν οι Τούρκοι εκεί όπου οι Ενετοί άλλοτε είχαν χτίσει τον καθεδρικό ναό τους. Επίσης θα ξεχωρίσετε τα απομεινάρια της κατοικίας του ρέκτορα.

Το Παλιό Λιμάνι

Τα κτίρια είναι βενετσιάνικα, πολλές ψαροταβέρνες που θα σας παροτρύνουν να φάτε στο μαγαζί τους. Μπροστά σας, το λιμανάκι με τον εντυπωσιακό φάρο κλείνει στην αγκα­λιά του δεκάδες ψαροκάικα και θα σας χαρί­σει ήρεμες στιγμές.

Για την ιστορία, το λιμανάκι, που είναι μικρό και με διαρκή προβλήματα προσάμμωσης, απασχόλησε τους Ενετούς από το 1300. Παρά τις εκβαθύνσεις και τα έργα υποδομής που γίνονταν συχνά, καμία λύση δεν μπόρεσε να βρεθεί. Τα έργα συνεχίστηκαν κατά την Τουρκοκρατία, αλλά και αργότερα. Το τείχος που περικλείει το λιμάνι κατασκευάσθηκε αρχικά στα χρόνια της Ενετοκρατίας και δέχθηκε προσθήκες αργότερα. Ο φάρος έγινε επί Τουρκοκρατίας, ενώ ο μεγάλος λιμενοβραχίο­νας είναι σύγχρονο έργο.

 

Το Ιστορικό και Λαο­γραφικό Μουσείο βρί­σκεται στην οδό Βερ­νάρδου. Ο πάνω όρο­φος στεγάζει το λαο­γραφικό τμήμα με λαϊ­κά μουσικά όργανα, κεραμικά, αγροτικά ερ­γαλεία, φωτογραφίες και υφαντά. Στο ισόγειο υπάρχει έκθεση που α­ναφέρεται στην περίο­δο της Κρητικής Πολι­τείας (ανοιχτό καθημε­ρινά από τις 09.30-14.15, εκτός Κυρια­κής

 

Κτίρια με ιστορία κτίστηκαν μετά την εδραίω­ση της ενετικής κυριαρχίας, είναι μεγαλοπρεπή και απο­πνέουν τον αέρα της δυτικής αρχιτεκτονικής. Οι μηχανι­κοί που τα έφτιαξαν αρχικά ταξίδευαν από τη μητρόπο­λη με τον αποκλειστικό ρό­λο να έχουν την επίβλεψη της κατασκευής τους, στη συνέχεια όμως κάποιοι Κρη­τικοί έμαθαν τη δουλειά και κατάφεραν να τα κτίζουν μόνοι τους (ήταν οι πρωτο­μάστορες ή μουράροι). - Η Loggia  ήταν ο χώρος ό­που γίνονταν οι συσκέψεις των ευγενών. Κτίστηκε τον16ο αιώνα και στην αρχική του μορφή το κτίριο παρέ­μενε ανοικτό και είχε τετράριχτη στέγη - κάτι που σή­μερα δεν συμβαίνει. Στεγά­ζει το Πωλητήριο του Αρχαι­ολογικού Μουσείου και τα σκαλιά της είναι... στέκι φοι­τητών.

Ο Άγιος Φραγκίσκος. Ήταν η εκκλησία του μονα­στηριού των Φραγκισκανών μοναχών. Στα ανατολικά του σώζονται δύο παρεκκλήσια.

Το Τζαμί Νερατζές, σήμε­ρα στεγάζεται το Ωδείο και ο πανύψηλος μιναρές του με τους δύο εξώστες αναστηλώνεται. Στα χρόνια των Ε­νετών ήταν η εκκλησία της Παναγίας των Αυγουστινιανών και το 1657 οι Τούρκοι το μετέτρεψαν σε τζαμί (ο μιναρές προστέθηκε το 1890). Τα πιο εντυπωσιακά στοι­χεία του είναι το θύρωμα και οι τρεις τρούλοι του. - Η Κρήνη Rimmondi Το πιο φωτογραφημένο αξιοθέατο της πόλης βρίσκεται στην πλατεία Πλατάνου, έχει ενετι­κή αρχιτεκτονική με κεφάλια λιονταριών και τέσσερις κίο­νες με κορινθιακά κιονόκρανα στην κορυφή.

Από τους Αρμένους έως το Σπήλι

Από τον κεντρικό ασφάλτινο δρόμο της πόλη του Ρεθύμνου που διατρέχει τον νομό απ’ τον Βορρά μέ­χρι τον Νότο και με ενδιάμεσο σταθμό το χωριό Σπήλι καταλήγετε στην κοιλά­δα Αμαρίου.

Το πρώτο χωριό που θα βρείτε έπειτα από 10χλμ. είναι οι Αρμένοι, με το περίφημο υστερομινωικό νεκροταφείο. Αμέσως με­τά μπορείτε, κάνοντας μια παράκαμψη 5 χλμ. δεξιά, να περάσετε απ’ το χωριό Φω­τεινού με την περίφημη βενετσιάνικη κρή­νη του 17ου αιώνα. Επιστρέφετε στον κεντρικό δρόμο και κινείστε νότια. Ύστερα από 12 χλμ. η δια­κλάδωση οδηγεί στο χωριό Κοξαρέ με τους 230 κατοίκους και με σημαντική πα­ρουσία στους απελευθερωτικούς αγώνες του κρητικού λαού. Μέσω του γειτονικού Κουρταλιώτικου Φαραγγιού (βρίσκεται πιο νότια, κοντά στο χωριό Φρατί) μπορείτε να φτάσετε στις πανέμορφες νότιες παραλίες του νο­μού, την Πλακιά και τη Μονή Πρέβελη. Λίγο πιο μετά φτάνετε στο χωριό Μιξόρουμα, στο οποίο οι ντόπιοι λένε ότι σμί­γουν ρέματα εξ ου και το όνομα. Μια παράκαμψη που θα βρείτε στα αριστερά σας οδηγεί στο χωριό Λαμπινή με την ξα­κουστή εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεο­τόκου. Έπειτα από 4 χλμ. σας υποδέχεται το πιο αναπτυγμένο τουριστικά χωριό της περιοχής, το Σπήλι. Από εκεί μπορείτε να ακολουθήσετε τον χωματόδρομο βορειο­ανατολικά προς το χωριό Πατσός, απ' ό­που ο κεντρικός δρόμος προς τα νότια ο­δηγεί στην κοιλάδα του Ποταμίδα και στο χωριό της Αγίας Φωτεινής. Από το χωριό που μοιάζει με εξώστη θα αντικρύσετε την κοιλάδα του Αμαρίου και θα διαλέξε­τε μια από τις τρεις διαδρομές που θα α­κολουθήσετε για να την απολαύσετε

 

Το Σπήλι

Οι 25 βρύσες βρίσκονται στη μικρή πλατεία του χωριού πάνω στον κεντρικό δρόμο και το νερό αναβλύζει από μαρμάρινες λεοντοκεφαλές. Σε ολόκληρο το χωριό αλλά κυρίως στην επάνω γειτονιά του, διατηρούνται αρχοντικά πέτρινα σπίτια και σε ένα από αυτά γεννήθηκε το 1920 ο Θανάσης Σκορδαλός, ο μεγαλύτερος λυράρης της Κρήτης. Την προτομή του θα θαυμάσετε δίπλα στις λεοντοκεφαλές με υπόκρουση τους ήχους από τα τζιτζίκια και το θρόισμα των πλατανιών.

 

Από τις Πρασσιές έως τον Μέρωνα

Τρία χιλιόμετρα δυτικά του Ρε­θύμνου ξεκινάει ο Αμαριώτικος επαρχιακός δρόμος που σας φέρνει στην κοιλάδα του Α­μαρίου και στα όμορφα χωριά της. Περνάτε κάτω από τη γέ­φυρα της καινούργιας Εθνικής Ρεθύμνου - Ηρακλείου και έπει­τα από 9 χλμ. φτάνετε στο χω­ριό Πρασσιές με τα βενετσιάνι­κα σπίτια που είναι χτισμένο σε περιοχή όπου καλλιεργούνται εσπεριδοειδή και κηπευτικά. Με­τά το χωριό ο δρόμος κατηφο­ρίζει προς την κοιλάδα του ποταμού Ποταμίδα. Αριστερά από τις Πρασσιές περνά το Πρασσιανό Φαράγγι που μπορείτε να το δια­σχίσετε με τα πόδια. Η περιοχή είναι ήσυχη, γεμάτη πλατάνια και οι βοτανολόγοι θεωρούν αυτό το φαράγγι εξίσου σημαντικό με ε­κείνο της Σαμαριάς.

Συνεχίζοντας στον κεντρικό δρόμο περνάτε από το χωριό Μύρθιος και ύστερα από 7 χλμ. στρίβετε δεξιά για το χωριό Βολεώνες. Από αυτό το σημείο μπο­ρείτε να συνεχίσετε μέχρι τα πα­νέμορφα κερασοχώρια της Πα­ντάνασσας και του Πατσού. Στο χωριό Πατσός, που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 490 βρίσκονται τα ερείπια της βυζαντινής εκκλησίας της Παναγιάς (ξακουστό είναι το πανηγύρι στις 8 Σεπτεμβρίου) και βέβαια το φαράγγι του Αγί­ου Αντωνίου ή Πατσού.

Το τοπίο παραμένει κατα­πράσινο μέχρι τους Αποστόλους που είναι αμφιθεατρικά χτισμέ­νοι στις πλαγιές ενός λόφου. Επόμενο χωριό είναι η Αγία Φω­τεινή, έδρα του Δήμου Σιβρύτου, με την ξακουστή εκκλησία του Αγίου Νικολάου (14ου αιώνα) απ’ όπου έχετε μαγευτική θέα στην κοιλάδα του Αμαρίου.

Η κοιλάδα είναι κατάφυτη, βρέχεται απ’ το Πλατύ Ποτάμι και κλείνεται στα δυτικά από το βουνό Κέδρος και στα ανατολι­κά από τον Ψηλορείτη. Για να κατέβετε υπάρχουν τρεις επιλογές, να συνεχίσετε στον ασφαλτόδρομο που περνάει από τα χω­ριά της ανατολικής πλαγιάς, ή να ακολουθήσετε τους χωματό­δρομους που περνάνε από το κέ­ντρο της κοιλάδας ή από τα χω­ριά της δυτικής πλαγιάς.

Επιλέγετε την πρώτη διαδρομή και οδηγείτε στον ασφαλτόδρομο που συνεχίζει μετά το χωριό της Αγίας Φωτεινής. Σε 1 χλμ. μπαίνετε στον θρόνο που μοιά­ζει να εποπτεύει όλη την κοιλάδα του Αμαρίου. Το όνομα του πήρε από τον θρόνο Επισκοπής Σιβρύτου. Ο δρόμος στρίβει νό­τια, περνάει απ’ το χωριό Καλόγερου και κατηφορίζει μέσα από τις καταπράσινες πλαγιές. Όταν φτάσετε στην Μονή Ασωμάτων βρίσκετε μια διασταύρωση που οδηγεί στο Μοναστηράκι, στο Α­μάρι, που είναι κεφαλοχώρι της περιοχής και στο Βιζάρι, όπου αξίζει να κάνετε παράκαμψη για να δείτε τα θεμέλια μιας βυζα­ντινής εκκλησίας του 7ου αιώ­να.

 Αφού δείτε και τον Φουρφουρά, ξαναβγαίνετε στον κε­ντρικό δρόμο και συνεχίζετε νό­τια προς τη Νίθαυρη. Από εκεί ξεκινάει ένας βατός χωματό­δρομος με πολλές στροφές. Οδη­γεί στον Άγιο Ιωάννη και στο Άνω Μέρος, που είναι κτισμένο στις πλαγιές του Κέδρου. Στη συνέ­χεια φτάνετε στο Γερακάρι, ένα ξακουστό κερασοχώρι και μέσα από το χωριό Ελένες καταλήγε­τε στον Μέρωνα.

Απ' το Γερακαρι αν θέλετε πη­γαίνετε και στο Σπήλι. Από τον Μέρωνα ο φιδωτός δρόμος θα σας φέρει πάλι στους Απόστο­λους έχοντας κάνει τον κύκλο των Αμαριώτικων χωριών.

 

Το φαράγγι του Πατσού βρίσκεται δυτικά από το ομώνυμο χωριό και ο δρόμος σταματάει στη νότια είσοδο του. Από αυτό το σημείο συνεχίζει μονοπάτι με σκαλάκια και γέφυρες και η διάσχιση του φαραγγιού είναι δύο ώρες. Πολύ κοντά στην είσοδο θα δείτε τη σπηλιά - εκκλησάκι (Κραναίο Άντρο) του Αγίου Αντωνίου με τον ωραίο περίβολο. Όταν κατασκευαζόταν ο περίβολος βρέθηκαν θραύσματα αγγείων και κομμάτια από άγαλμα του θεού Πάνα.

 

Το Αμάρι

Κτισμένο στην ο­μώνυμη κοιλάδα στους πρόπο­δες του βουνού Σάμιτος, παλιό­τερα ήταν η πρωτεύουσα της ε­παρχίας Αμαρίου (Ναυς Αμάρι). Το φιλόξενο χωριό με τους 220 κατοίκους στολίζουν ενετικά κτίσματα. Ξεχωρίζει το κωδωνοστάσιο του ναού της Κοιμή­σεως της Θεοτόκου, απ' όπου θα έχετε πανοραμική άποψη της κοιλάδας και του χωριού. Ε­πίσης η εκκλησία του Αγίου Νι­κολάου με το ανεπανάληπτο τέ­μπλο, αλλά και η Αγία Άννα με ε­πιγραφή του 1225, που είναι η αρχαιότερη από τις επιγραφές των χρονολογημένων ναών της Κρήτης. Στο Αμάρι λειτουργεί και Λαογραφικό μουσείο που βρίσκεται σε φάση μετεγκατά­στασης στο γειτονικό σχολείο. Το πιο γνωστό πανηγύρι που ορ­γανώνεται εκεί είναι του Αγίου Τίτου στις 25 Αυγούστου.
____________________________________________________________________
Ταξιδεύοντας με το Voltagr και συνταγές από το VoltaKoyzina

 
  There have been 288724 visitors (534182 hits) concertedly on this site! Photobucket  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free