VOLTA TO GREECE
  ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
 

ΦΕΝΕΟΣ - ΓΚΟΥΡΑ - ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ

 

Πολύ ωραία διαδρομή στα χω­ριά του Φενεού, η οποία εκτός από τη θέα στις καλλιέργειες προ­σφέρει και πρόσβαση στη Λίμνη Δόξα, που είναι από τις ωραιότε­ρες της Ελλάδας. Ξεκινάτε από το χωριό Φενεός και ύστερα από σχε­δόν 4 χλμ. περνάτε το στενό γε­φυράκι πάνω από τον ποταμό Ολβιο και μπαίνετε στο χωριό Στενό. Δεί­τε στην πλατεία τον μεγάλο πλά­τανο μέσα από τον οποίο βγαίνει νερό. Σχεδόν 2 χλμ. μετά βρίσκε­τε ένα ωραιότατο σημείο για πικ νικ με πηγές και πόσιμο νερό στη σκιά. Ύστερα από ακόμη ένα χι­λιόμετρο μπαίνετε στην Γκούρα και περνάτε μπροστά από την κεντρι­κή πλατεία της. Σε 4 χλμ. βλέπετε την πινακίδα εισόδου στα όρια του χωριού Μεσινό. Μετά το βενζινά­δικο έχετε τον νου σας για τη δεξιά στροφή με κατεύθυνση προς τη Λίμνη Δόξα. Από αυτό το ση­μείο ξεκινά μία διαδρομή που τέ­μνει τη λεκάνη του Φενεού και τον ποταμό Όλβιο. Ύστερα από περί­που 2 χλμ. βρίσκετε την πινακίδα προς τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας πολιτείας του Φενεού, τον οποίο μπορείτε να επισκεφθείτε, αν και τα περισσότερα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στο μουσείο των Καλυβιών. Λίγο μετά φτάνετε σε διακλάδωση: ο δρόμος αριστερά οδηγεί στον οικισμό Αρχαία Πολι­τεία Φενεού (Καλύβια) και στο χω­ριό Πανόραμα, που είναι κτισμένο ψηλότερα από όλα τα χωριά της περιοχής και έχει εξαιρετική θέα στη λεκάνη του Φενεού. Ακολου­θώντας τον δρόμο δεξιά πηγαίνε­τε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και στη συνέχεια στη Λίμνη Δόξα.

Λίμνη Δόξα

Γεννήθηκε το 1995 με φράγμα που έγινε στα 710μ. Με θέα στην πεδιάδα του Φενεού

να κάνετε τον γύρο της και να θαυμάσετε κάθε της γωνιά. Σίγουρα θα σταθείτε στο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου που είναι κτισμένο σε μία στενή λωρίδα γης μέσα στη λίμνη. Βρίσκεται στη θέση όπου υπήρχε το ιστορικό Μοναστήρι του Α­γίου Γεωργίου πριν... Στον δρόμο που κυκλώνει τη λίμνη, στρίβοντας αριστερά, θα φτάσετε σύντομα στο φράγμα. Η κατασκευή του οφείλεται στη πεδιάδα του Φενεού. Μέχρι να φτιαχτεί το φράγμα, τις βροχερές ημέρες του χειμώνα, τα νερά του ποταμού Δόξα ε­νώνονταν με αυτά του ποταμού Ολβιου που διασχίζει τη λεκάνη, και την πλημμύριζαν. Η τεχνητή λίμνη έφερε την απαραίτητη γαλήνη και πλέον δίπλα στον ποταμό Ολβιο καλλιεργού­νται όσπρια. Η ορεινή Κορινθία άλλωστε έχει παράδοση στην καλλιέργεια όσπριων από την αρχαιότητα.

 

ΓΚΟΥΡΑ - ΜΕΣΙΝΟ - ΜΟΣΙΑ - ΜΑΤΙ

Η διαδρομή αυτή οδηγεί στο χωριό Μάτι που έχει την καλύτερη θέα στην πεδιάδα του Φενεού. Ξεκινώντας από την Γκούρα οδηγείτε παράλληλα με την πεδιάδα. Ύστερα από 4 χλμ. περνάτε από τη μικρή πλατεία του χωριού Μεσινό. Σχεδόν στο 7ο χλμ. στρίβετε δεξιά στη διακλάδωση οδηγώντας πάνω από τη Μοσιά και ύστερα από περίπου 8 χλμ. φτάνετε στο Μάτι. Εδώ εκτός από την πανοραμική θέα θα βρείτε και τις κατακόμβες που περιγράφει ο Παυσανίας. Ο μύθος λέει πως από αυτές κατέβηκε η Δήμητρα στον Κάτω Κόσμο, αναζητώντας την Περσεφόνη.

 

ΦΕΝΕΟΣ - ΣΤΕΝΟ - ΓΚΟΥΡΑ

Ο Φενεός απέχει μόλις 3 χλμ. χωματόδρομου από τη Λίμνη της Δόξας. Είναι το χωριό που τυπικά έχει το όνομα όλης της περιοχής, αλλά οι περισσό­τεροι το λένε Συβίστα. Θα τον δείτε κτισμένο αμφιθεατρικά σαν να επιβλέπει τις καλλιέρ­γειες στη λεκάνη της περιο­χής. Στην καρδιά του, κάτω από την πελώρια σκιά του αι­ωνόβιου πλάτανου στο ξω­κλήσι του Αϊ-Γιώργη Φενεού, γίνονταν οι Παμφενεατικοί Α­γώνες.

Αρχίζοντας λοιπόν από το Φε­νεό και ύστερα από σχεδόν 2 χλμ. στα δεξιά σας βρίσκετε ένα μικρό δρομάκι που δεί­χνει να μπαίνει μέσα στην πε­διάδα. Αυτό οδηγεί στη νεροτριβή του Γιώργου Δημάκου, που είναι το καλύτερο φυσικό... πλυντήριο της πε­ριοχής. Αν κάνετε παράκαμ­ψη προς τα εκεί, θα δείτε πο­λύχρωμα χαλιά να λιάζονται στην αυλή του για να στεγνώσουν από το νερό που τρέ­χει με τρομερή πίεση στο βαγένι (όπως λέγεται ο ξύλινος «κάδος»).

Επιστρέφοντας στον κεντρι­κό δρόμο ύστερα από σχε­δόν άλλα 2 χλμ., περνάτε το στενό γεφυράκι πάνω από τον ποταμό Ολβιο, για να φτά­σετε στο χωριό Στενό. Αξίζει να κάνετε μία στάση στην πο­λύ μικρή πλατεία με τον «πα­νάρχαιο» (σύμφωνα με τους κατοίκους) πλάτανο. Μέσα α­πό την καρδιά του τρέχει κρύο νερό. Συνεχίζετε για το κεφαλοχώ­ρι της Γκούρας, έχοντας στα δεξιά σας την πεδιάδα του Φενεού. Έπειτα από σχεδόν 3 χλμ. φτάνετε στο χωριό με την αξιοθαύμαστη πλατεία, όπου θα δείτε τα αρχοντικά των Οικονόμου και Σαρλή, το παραδοσιακό καφενείο του Μπεκιάρη, όπου θα πιείτε την παραδοσιακή σπαστή σοκο­λάτα και προπαντός την τε­ράστια πέτρινη εκκλησία των Ταξιαρχών, κτίσμα του 1877.

Λίνο πριν φτάσετε στο Στενό συναντάτε τον δρόμο που οδηγεί στο Δερβένι. Ακολουθώντας τον, σύντομα θα φτάσετε στην Κάτω Δαρσό και 2 χλμ. νοτιοδυτικά θα βρείτε τα «Μετέωρα» της ορεινής Κορινθίας. Οι δύο βράχοι -πιστά αντίγραφα των Μετεώρων με το εκκλησάκι της Παναγίας των Βράχων κτισμένο σε μία σχισμή - εντυπωσιάζουν. Μη σας αποθαρρύνει η πόρτα που φαίνεται κλειστή από κάτω - είναι πάντα ανοικτό. Μπείτε μέσα για να δείτε το νερό που τρέχει από οπή στον τόκο της εκκλησίας και το οποίο οι ντόπιοι θεωρούν αγιασμένο. Μόλις βγείτε έξω, θα αντικρύσετε απέναντι τη Ζήρεια.

 

ΓΚΟΥΡΑ - ΜΕΣΙΝΟ - ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Είναι η διαδρομή που θα σας ο­δηγήσει στη Λίμνη Δόξα από την άσφαλτο (ο άλλος από το Φενεό είναι χωμάτινος). Ξεκινώντας α­πό την κεντρική πλατεία της Γκού­ρας, σε 4 χλμ. βλέπετε την πινα­κίδα εισόδου στα όρια του χω­ριού Μεσινό. Μετά το βενζινάδι­κο έχετε τον νου σας για τη δεξιά στροφή με κατεύθυνση προς τη Λίμνη Δόξα. Από αυτό το σημείο αρχίζει μία διαδρομή που τέμνει τη λεκάνη του Φενεού και τον πο­ταμό Ολβιο. Ύστερα από περί­που 2 χλμ. βρίσκετε την πινακί­δα προς τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας πολιτείας του Φενεού, τον οποίο μπορείτε να επι­σκεφθείτε, αν και τα περισσότε­ρα ευρήματα έχουν μεταφερθεί στο μουσείο των Καλυβιών. Λίγο μετά φτάνετε σε διακλάδωση, ο αριστερός δρόμος οδηγεί στον οικισμό Αρχαία Πολιτεία Φενεού (Καλύβια) και στο Πανόραμα, που είναι κτισμένο ψηλότερα από ό­λα τα χωριά της περιοχής και έ­χει εξαιρετική θέα στη λεκάνη του Φενεού. Ακολουθώντας τον δεξί δρόμο σύντομα θα φτάσετε στη Λίμνη Δόξα.

 

Στα Καλύβια αξίζει να επισκεφτείτε το αρχαιολογικό μουσείο. Με το που θα μπείτε, θα δείτε δύο τεράστια μάτια να σας καρφώνουν. Είναι το άγαλμα της θεάς Υγείας που μαγνητίζει τα βλέμματα των επισκεπτών. Στον ναό ήταν όρθια, δίπλα στον καθιστό Ασκληπιό, αλλά στο μουσείο κοντά της βρίσκονται μόνο τα υπερφυσικού μεγέθους μαρμάρινα πόδια με τα σανδάλια του. Και τα δύο αποτελούν μέρος των ευρημάτων της Αρχαίας Πολιτείας Φενεού και χρονολογούνται από το 150 πΧ. (ανοικτό από τις 8.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι καθημερινά, εκτός Δευτέρας ή και Κυριακής).

_______________________________________________________________
Ταξιδεύοντας με το Voltagr και συνταγές από το VoltaKoyzina

 
  There have been 288724 visitors (534239 hits) concertedly on this site! Photobucket  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free